רוצים לשלוט בכסף? הכרטיס הזה תפור עליכם
* כל מה שכתוב למעלה הוא בכפוף להסכם ההצטרפות ולתנאי הכרטיס וההטבות
מה כולל הכרטיס?

מעבר להטבות שתקבלו בזכות כרטיס הלאומי קארד הבינלאומי שלכם, הוא נותן גם תנאי אשראי נוחים שיתאימו לכם פיקס:

מותג: מאסטרקארד. כרטיס לאומי קארד קיים גם בויזה
קיים ב: בינלאומי, זהב, זהב עסקי ופלטינה.
דמי כרטיס: לכרטיסים שהונפקו על ידי לאומי קארד 12.90 ש"ח לחודש.
מועדי חיוב: 2, 10 או 15 בכל חודש, בהתאם לבחירתך.
סוגי עסקאות: עסקאות רגילות, תשלומים, קרדיט, קרדיט פלוס.


דבר המחלקה המשפטית שלנו: *לאומי קארד תהיה רשאית לשנות את דמי הכרטיס בכל עת בכפוף לכל דין. *הנפקת הכרטיס כפופה לאישור לאומי קארד/סניף הבנק ומותנית בהחזקת כרטיס אשראי ישראלי תקף מסוג כלשהו (במקרה של כרטיס חוץ בנקאי). *מסגרת האשראי הניתנת מטעם לאומי קארד היא מסגרת אחת בעבור כל העסקאות המבוצעות בכרטיס. *לרבות הסכום הכולל של עסקאות תשלומים והלוואות. *ההלוואה כפופה לאישורה של לאומי קארד. *חיוב חודשי קבוע: לא ניתן לקבוע סכום החזר חודשי הנמוך מ-200 ש"ח או 1% ממסגרת האשראי (על פי הגבוה מביניהם). *לסכום הנדחה תתווסף ריבית יומית כפי שתקבע לכרטיס. *אם מחזיק הכרטיס לא הגדיר חיוב חודשי קבוע, הכרטיס יחויב בסך כל החיובים שבוצעו בפועל בכרטיס. *בכפוף לתקנון פינוקים ואתר ההטבות. *לצפייה בתעריפון העמלות המלא של לאומי קארד.