מועדון קרנות

מועדון קרנות

הטבה לשנה החדשה - 100 ₪ מתנה לטוענים בכרטיס ההטבות ב-400 ₪ ומעלה

* כל מה שכתוב למעלה הוא בכפוף להסכם ההצטרפות ולתנאי הכרטיס וההטבות
מה כולל הכרטיס?

 

תקנון הטבת טעינה

 

מותג: מאסטרקארד

סוג כרטיס: זהב, פלטינה

מועדי חיוב: 2, 10, 15

דמי כרטיס: פטור מדמי כרטיס, בהתאם לבחירתכם

סוגי עסקאות: עסקאות רגילות, תשלומים, קרדיט, קרדיט פלוס, 30+


דבר המחלקה המשפטית שלנו:
 *הטבה בטעינה: המתנה בסך 100 ₪ תיטען בכרטיס ההטבות תוך עד שני ימי עסקים וכפוף לתנאים המופיעים באתר לאומי קארד. המבצע בתוקף בתאריכים 2.12.18-28.2.19 או עד 15,000 לקוחות ראשונים. לא ניתן לבטל טעינה לאחר ביצועה. *מתנת הצטרפות: סך של 300 ₪ בכרטיס giftcard דיגיטלי של קבוצת פוקס, למימוש במותגים הבאים ברשת פוקס: פוקס, פוקס הום, אמריקן איגל, מנגו, צ'ילנדרס פלייס, ארי, ללין, בילבונג, וכפי שיעודכנו מעת לעת על-ידי קבוצת פוקס. מתנת ההצטרפות ניתנת למימוש ברשתות הנ"ל (וכפי שיהיו מעת לעת), ובכפוף לתנאי השימוש באפליקציית mygift של לאומי קארד. הפעלתו של כרטיס ה-giftcard דיגיטלי ומימוש מתנת ההצטרפות מותנים בהפעלת כרטיס האשראי, בביצוע עסקה ראשונה בכרטיס האשראי וקליטתה במערכות לאומי קארד. לעניין זה, "עסקה" לא כולל משיכות מזומנים, עמלות, ריביות, הלוואות ומוצרי אשראי שונים. ההטבה הינה ללקוחות חדשים בלבד, וחד-פעמית ללקוח. *השימוש בכרטיס ההטבות הינו בהתאם לתנאי ההצטרפות והעלון הנלווה. *פטור מדמי כרטיס: עד הודעה חדשה וכל עוד הכרטיס משויך למועדון, בלבד. *הנחה במעמד החיוב: רשימת בתי העסק המעניקים הנחות משתנה מעת לעת, ומתעדכנת באתר קרנות בכתובת www.kranot.org.co.il. *הטבות המועדון: בהתאם לרשימה המתעדכנת באתר קרנות. *תכנית הפינוקים: כפוף לתקנון תכנית הפינוקים ואתר ההטבות של לאומי קארד. *הלוואה ייעודית: העמדת ההלוואה ותנאיה כפופים לאישור לאומי קארד. הפרסום אינו מהווה הצעה למתן אשראי. הלוואה על סך 12,000 ₪ או עד גובה מסגרת האשראי בכרטיס, הנמוך מבניהם, ב-12 תשלומים שווים ובריבית שנתית בשיעור פריים + 0% (ריבית מתואמת 1.75%). אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. *לאומי קארד ו/או קרנות השוטרים רשאיות לשנות ו/או לבטל את ההטבות בכל עת, בכפוף למתן הודעה על פי דין. *לצפייה בתעריפון העמלות המלא של לאומי קארד.