מועדון הנוסע המתמיד "אל על"

מועדון הנוסע המתמיד "אל על"

טסים אל-על? הכרטיס הזה ישדרג לכם את החיים באוויר

* כל מה שכתוב למעלה הוא בכפוף להסכם ההצטרפות ולתנאי הכרטיס וההטבות
מה כולל הכרטיס?

הודעה חשובה ללקוחות מועדון אל על

חשוב לנו להזכיר שבהמשך להודעה מספטמבר 2017 , בתאריך 31/3/2019 תתבצע מחיקה של נקודות התעופה שצברת החל מ2/10/2017 ועד ל31/12/2018 . את הנקודות שצברת ניתן להמיר באפליקציה/אתר. כמו כן, נקודות שנצברו עד 1/10/2017 לא ימחקו. לדוגמא: תוקפן של נקודות שתצברו בגין עסקאות שתבוצענה בפברואר 2018, יפוג ב-31.12.18, אך תוכלו להמיר אותן לנקודות אל על עד ל 31.3.19.

כל הנקודות שתיצברנה תהיינה בעלות תוקף לשנה קלנדרית אחת. כלומר, הנקודות תתחלנה להיצבר החל מה-1 בינואר ותוקפן יהיה עד ל-31 בדצמבר, בכל שנה. את הנקודות שנצברו בכל שנה, תוכלו להמיר לנקודות אל על עד ל-31 במרץ בשנה העוקבת. כמו כן הנקודות הראשונות שמומרות הן הנקודות שיש להם התוקף.

 

בנוסף לצבירת נקודות למועדוני תעופה ניתן יהיה לצבור עד 4 פינוקים, על ביצוע עסקאות בשווי 8,000 ₪ ומעלה.

רשימת המוסדות אשר עסקאות בהם לא תיחשבנה כ"עסקה" בתקנון מועדוני תעופה, ולכן לא תילקחנה בחשבון לצורך צבירת נקודות למועדוני תעופה, תכלול מעתה גם את המוסדות הבאים: חברת החשמל; עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות, משרדי ממשלה ורשויות מוסמכות וכן רשות השידור, והכל כמפורט בתקנון מועדוני תעופה.

יחס הצבירה של נקודות למועדוני תעופה למחזיקי כרטיסי פלטינה (מסוג ויזה או מסטרקארד) יעלה ל-1:25, כלומר, עבור כל 25 ₪ בעסקאות תהיו זכאים לנקודה אחת למועדוני תעופה. יחס ההמרה מנקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה של אל-על או לנקודות טיסה של United יישאר כפי שהוא היום, כמפורט באתר.

לאומי קארד רשאית להעניק לכרטיסים או למועדונים מסוימים יחס המרה נמוך יותר, או לשנותו מעת לעת, בכפוף למתן הודעה לפי דין, לרבות בדפי הפירוט של הלקוחות הרלוונטיים.

הגדרת המונחים לעיל הנה בהתאם להגדרתם בתקנון מועדוני תעופה.

 

לפירוט כלל השינויים בתוכניות ההטבות של לאומי קארד

חברים במועדון יונייטד? ההודעה מעלה רלוונטית גם אליכם

 

מועדון הנוסע המתמיד של חברת אל-על מציע לכם לצבור נקודות טיסה, ולהחליפן תמורת שדרוג במחלקה ואף לרכוש כרטיס נוסף. כחברי המועדון, תוכלו ליהנות גם מכרטיס אשראי מבית לאומי קארד וגם להמיר נקודות, תמורת נקודות טיסה במועדון.

ההצטרפות למועדון דרך אתר "אל על" או דרך שירות הלקוחות של לאומי קארד בטלפון: 03-6178888

 

*הטבת מועדוני תעופה ניתנת עם הצטרפותך למסלול תעופה. מסלול זה הוא חלופי למסלול פינוקים 1+1. *אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

להמרת נקודות מכרטיסך באתר לאומי קארד

 

 

למידע נוסף היכנסו לאתר אל על

 

 

יחסי המרה בכרטיסים מסוג ויזה

סוג כרטיס האשראי יחס המרה לנקודת לאומי קארד יחס המרה לנקודת טיסה באל על עלות נקודת טיסה באל על

מקומי/קלאסיק/בינלאומי

50  ש"ח = 1 נקודה לאומי קארד 70 נקודות לאומי קארד = 1 נקודת טיסה 3500 ₪ = 1 נקודה באל על
זהב  30 ש"ח = 1 נקודה לאומי קארד 70 נקודות לאומי קארד = 1 נקודת טיסה 2100 ₪ = 1 נקודה באל על
זהב עסקי (שאינו MULTI) 25  ש"ח = 1 נקודה לאומי קארד 70 נקודות לאומי קארד = 1 נקודת טיסה 1750 ₪ = 1 נקודה באל על
פלטינה (שאינו מולטי) 25  ש"ח = 1 נקודה לאומי קארד 28 נקודות לאומי קארד = 1 נקודת טיסה 700 ₪ = 1 נקודה באל על
זהב עסקי   12.5 ש"ח = 1 נקודה לאומי קארד 70 נקודות לאומי קארד = 1 נקודת טיסה 875 ₪ = 1 נקודה באל על
פלטינה  25 ש"ח = 1 נקודה לאומי קארד 28 נקודות לאומי קארד = 1 נקודת טיסה 700 ₪ =1  נקודה באל על
FIRST  1 ש"ח = 1 נקודה לאומי קארד 250 נקודות לאומי קארד = 1 נקודה באל-על 250 ₪ = 1 נקודה באל על
Fly Card Premium  1 ש"ח = 1 נקודה לאומי קארד 190 נקודות לאומי קארד = 1 נקודה באל על 190 נקודות לאומי קארד = 1 נקודה באל על

יחסי המרה בכרטיסים מסוג מאסטרקארד

סוג כרטיס האשראי יחס המרה לנקודת לאומי קארד יחס המרה לנקודת טיסה באל על עלות נקודת טיסה באל על

מקומי/קלאסיק/בינלאומי

50  ש"ח = 1 נקודה לאומי קארד 60 נקודות לאומי קארד = 1 נקודת טיסה

3000 ₪ = 1 נקודה באל על

זהב  30 ש"ח = 1 נקודה לאומי קארד 60 נקודות לאומי קארד = 1 נקודת טיסה 1800 ₪ = 1 נקודה באל על

זהב עסקי (שאינו פלטינה)

25 ש"ח = 1 נקודה לאומי קארד 60 נקודות לאומי קארד = 1 נקודת טיסה 1500 ₪ = 1 נקודה באל על
פלטינה (שאינו MULTI) 25  ש"ח = 1 נקודה לאומי קארד 28 נקודות לאומי קארד = 1 נקודת טיסה 700 ₪ = 1 נקודה באל על

זהב עסקי 

12.5 ש"ח = 1 נקודה לאומי קארד 60 נקודות לאומי קארד = 1 נקודת טיסה 750 ₪ = 1 נקודה באל על
פלטינה  25 ש"ח = 1 נקודה לאומי קארד 28 נקודות לאומי קארד = 1 נקודת טיסה 700 ₪ = 1 נקודה באל על
World Elite  1 ש"ח = 1 נקודה לאומי קארד 190 נקודות לאומי קארד = 1 נקודה באל על 190 ₪ = 1 נקודה באל על

*לצפייה בתעריפון העמלות המלא של לאומי קארד.