חוץ מפינוקים, הלוואות ומסגרת אשראי נוספת, לכל כרטיס יש את הקטע שלו